Cymraeg

Dewch o hyd i hwyl chwedlonol

Ewch yn Wyllt yn y Goedwig: Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

OS YDYCH chi’n chwilio am ddiwrnod allan i’w gofio dros hanner tymor mis Chwefror, dewch i fwynhau’r tri atyniad teuluol llawn hwyl sydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Castell Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal digwyddiadau i’r teulu cyfan a fydd yn dal eich dychymyg ac yn eich ysbrydoli i ddysgu mwy am dirwedd chwedlonol y Parc Cenedlaethol ac am sawl myth dirgel yn yr ardal.

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Castell Henllys ac Oriel y Parc: “Mae’r tri safle wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i ddathlu Blwyddyn Chwedlau Cymru, felly os ydych chi’n chwilio am ffordd o ddiddanu’r plant neu os ydych chi am fynd ar daith drwy hanes, mae rhywbeth at ddant pawb.

“Bydd ein staff parod eu cymwynas yn eich helpu i ddysgu mwy am y Parc Cenedlaethol ac yn eich cyfeirio chi at leoliadau chwedlonol cyfagos. “

Bydd Creadigaethau Crefftus y Castell yng Nghas tell Caeriw o ddydd Llun 20 Chwefror tan ddydd Gwener 24 Chwefror rhwng 12.30pm a 2.30pm, gydag amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn newid bob dydd.

Mae’r gweithgareddau’n cyn nwys creu rhwbiad pres, draig, teilsen glai neu hyd yn oed roi cynnig ar galigraffi. £2 y plentyn yn ogystal â’r pris mynediad arferol. I gael manylion llawn, gan gynnwys oriau agor, ewch i www.castellcaeriw.com.

Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, bydd y gorffennol yn dod yn fyw gyda Thaith Dywys Arianrhod ar 13-19 Chwefror a 21 Chwefror, a bydd tywyswyr mewn gwisgoedd yn dangos sut roedd bywyd bob dydd i’r rhai oedd yn byw ac yn gweithio yn y tai crynion ac o’u cwmpas. Bydd hyn yn gynwysedig yn y pris mynediad.

Rhwng 20 a 24 Chwefror, bydd Go Wild in The Woods yn darparu amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu â natur, megis byw yn y gwyllt, gweithio gyda chlai, adeiladu den, trochi mewn pyllau a llawer mwy. £3 yn ogystal â’r pris mynediad.

Ddydd Mercher 22 Chwefror, bydd Milly Jackdaw yn eich swyno â straeon o’r Mabinogion o amgylch y tân cleciog yn nhŷ crwn Earthwatch gyda Cherrig Meibion Arthur. Byddant yn cael eu hadrodd am 11am-12.30pm a 2pm-3.30pm.

Yn Hwyl Straeon y Tylwyth Teg ddydd Iau 23 Chwefror rhwng 11.30am a 2pm, cewch gyfle i greu penwisg neu ffon hud dewin gyda deunyddiau wedi’u casglu yn y coetir o amgylch y safle. £3 yn ogystal â’r pris mynediad. I gael manylion llawn, gan gynnwys oriau agor, ewch i www. castellhenllys.com.

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, bydd gweithdai tynnu lluniau i’r teulu cyfan gyda Lizzy Stonhold am 10am-12pm a 2pm-4pm ar 20 a 23 Chwefror. Byddwch yn gweithio ar greu map o Dyddewi, a fydd yn cael ei arddangos yn stiwdio’r Artist Preswyl. £3 y plentyn, a £5 yr oedolyn. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Ddydd Mawrth 21 Chwefror, bydd Byddwch yn Greadigol! Gweithdy Dreigiau yn cael ei gynnal rhwng 10.30am a 2pm a fydd yn eich helpu i greu darnau o waith celf ar thema draig er mwyn paratoi ar gyfer Gorymdaith flynyddol y Ddraig. Bydd yr orymdaith yn digwydd ddydd Sadwrn 4 Mawrth fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi. £3 y plentyn.

Yna, ddydd Sul 26 Chwefror, bydd cyfle i weld beiciau modur retro sy’n cymryd rhan yn Ras Hen Feiciau Modur a Beiciau Modur Clasurol Sir Benfro. Byddant i’w gweld yn y cwrt yn Oriel y Parc rhwng 12pm a 2pm.

Hefyd, mae amrywiaeth o arddangosfeydd rhad ac am ddim i’w gweld, gan gynnwys arddangosfa yn y brif oriel gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Cofnodi’r Creigiau: Mapiau Rhyfeddol William Smith. I gael manylion llawn, gan gynnwys oriau agor, ewch i www. orielyparc.com.

Os ydych chi am ddarganfod Arfordir Penfro drwy fynd am dro, gallwch ddod o hyd i fwy na 200 o lwybrau ar wefan yr Awdurdod. I ganfod llwybr eich taith chwedlonol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/ cerdded.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod gyfan o weithgareddau a’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 2017, ewch i www. arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

FOLLOW US ON FACEBOOK