Cymraeg

Cymraeg

Astudiaeth o radicaliaeth yng Nghymru

BYDD y modd y mae radicaliaeth yng Nghymru wedi newid yn cael ei astudio fel rhan o brosiect ymchwil newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd yr astudiaeth yn...

Cymraeg

Bydd Prif Weithredwr S4C yn gadael

MAE S4C wedi cyhoeddi y bydd ei Brif Weithredwr, Ian Jones yn rhoi’r gorau i’w swydd tua diwedd 2017, yn dilyn cwblhau adolygiad annibynnol o’r Sianel gan...

Cymraeg

Ymateb syfrdanol i Cantata Memoria

MAE TEYRNGED y cyfansoddwr Syr Karl Jenkins a’r prifardd Mererid Hopwood i drychineb Aberfan, Cantata Memoria: Er mwyn y plant, wedi cael ymateb syfrdanol ers...

Cymraeg

Pencampwyr cwis coroni

MAE MYFYRWYR Cell Pantycelyn wedi penderfynu gohirio protest ynghylch Pantycelyn yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gydag uwch swyddogion Prifysgol Aberystwyth...

FOLLOW US ON FACEBOOK